Τι ονομάζουμε ταυτότητα κτιρίου;

Η ταυτότητα κτιρίου είναι μια κάρτα που ισχύει για 10 χρόνια με σκοπό να μας βοηθήσει στην αγοραπωλησία ακινήτων.

Είναι υποχρεωτική να την ενεργοποιήσει κάθε ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που φαίνεται στο Κράτος ότι του ανήκει αυτή η ακίνητη ιδιοκτησία διότι χωρίς αυτό το έγγραφο  δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει την περιουσία στους συγγενείς του.

Χρειάζεται μια ανάλογη ‘’γραφειοκρατική’’ διαδικασία για να την αποκτήσουμε. Αυτό βέβαια είναι κάτι που επηρεάζει και το κόστος ξεκινώντας από 300€ και φτάνοντας μέχρι και το κόστος των 1000€.

Τι ονομάζουμε ηλεκτρονική ταυτότητα;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ιδιοκτησίας είναι ένα θέμα που αφορά όλα τα σημερινά και μελλοντικά κτίρια στην ελληνική επικράτεια. Είναι μια συνολική ανησυχία που καλύπτει όλες τις δομές της περιοχής.

Είναι επιτακτική ανάγκη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να έρθουν σε επαφή με έναν πολιτικό μηχανικό για τη διενέργεια αυτοψίας και την παροχή Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης Ταυτότητας Κτιρίου, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πολιτικός μηχανικός  θα διενεργήσει αυτοψία με μέγιστη προσοχή και ακρίβεια. Περαιτέρω, συμπληρώνει σχολαστικά ένα  εξειδικευμένο έγγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος.

Τέλος, εκδίδει είτε το Πιστοποιητικό Αποπεράτωσης Ταυτότητας Οικοδομής είτε το Πιστοποιητικό Αποπεράτωσης Μονοδιαιρεμένου Ακινήτου, ανάλογα με το εν λόγω ακίνητο.

Στη συνέχεια, η Υπηρεσία Δόμησης, παλαιότερα γνωστή ως Πολεοδομία, θα αναλάβει την ευθύνη για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Δόμησης.

Το πιστοποιητικό αυτό καταγράφεται από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το επικείμενο πιστοποιητικό θα χρησιμεύσει ως αντικατάσταση του ισχύοντος νόμιμου πιστοποιητικού όπως ορίζεται από τον Ν. 4178/2013. Επιπλέον, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση κάθε νόμιμης συναλλαγής.

Είναι επιτακτική ανάγκη η Ταυτότητα Κτιρίου να είναι υποχρεωτική για όλες τις εργασίες που εκτελούνται εντός ενός κτιρίου, ιδιαίτερα εκείνες που απαιτούν οικοδομική άδεια ή τη συγκατάθεση μιας δημόσιας αρχής.

Αυτό το μέτρο ενισχύει την αναγνώριση του κτιρίου. Το κόστος αναμένεται όπως προαναφέρθηκε στα 300-500€ φτάνοντας μέχρι και τα 1000€ ανάλογα με τις προδιαγραφές και τα τετραγωνικά του διαμερίσματος/αγροτεμαχίου.

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας:

Υπάρχει ένα εκλεπτυσμένο πρωτόκολλο για την εγγραφή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Διαιρεμένης Ιδιοκτησίας, το οποίο είναι τόσο εξελιγμένο όσο και επιτακτικό.

Η διαδικασία για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ανεξάρτητης Κοινόχρηστης Ιδιοκτησίας πραγματοποιείται σε δύο θεμελιώδη στάδια.

Η εγγραφή της γης ή του οικοπέδου είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της νόμιμης ιδιοκτησίας και προστασίας της περιουσίας.

Ωστόσο κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν τα περιουσιακά στοιχεία σήμερα.

Προσπάθειες για τη διάκριση της ακριβούς θέσης του εδάφους ή του αγρού, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δομές που υπάρχουν, και την πιθανή δημιουργία οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

Τι ισχύει για την οριζόντια/κάθετη ιδιοκτησία:

Για κάθε αγροτεμάχιο υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στο Μητρώο Οικοπέδου / Αγροτεμαχίου.

Σε περιπτώσεις κάθετης ιδιοκτησίας, μπορούν να γίνουν ξεχωριστές εγγραφές για κάθε τμήμα της γης που περιλαμβάνει την κάθετη ιδιοκτησία.

Όταν μια οριζόντια ιδιοκτησία χτίζεται πάνω σε μια κατακόρυφη. Είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί κάθε κάθετη ιδιοκτησία ξεχωριστά στο μητρώο Οικοπέδου / Αγροτεμαχίου.

Αυτό εξασφαλίζει ακριβή και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση όλων των ακινήτων και διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση της ιδιοκτησίας γης.

Ένας πιστοποιημένος πολιτικός μηχανικός αποκτά πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου και διενεργεί σχολαστική αναζήτηση για εγγραφή Γης.

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει:

 1. Οικόπεδο που αφορά το εν λόγω ακίνητο, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια όπως η διεύθυνση του ακινήτου και το CAEK.Εάν δεν υπάρχει καταγραφή του οικοπέδου, ο μηχανικός θα προχωρήσει στη δημιουργία νέας καταχώρησης στο σύστημα, ενώ ταυτόχρονα θα εντοπίζει γεωχωρικά το οικόπεδο ή το χωράφι στο παρασκήνιο, που γίνεται εφικτό από τη διεπαφή «Ελληνικό Κτηματολόγιο» του ΝΠΔΔ. Ο μηχανικός θα παράσχει στη συνέχεια μια λεπτομερή περιγραφή του οικοπέδου ή του χωραφιού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνοδευτικών κτιρίων.
 2. Η γνώση και η τεχνογνωσία του εν λόγω εδάφους ή των εκτάσεων γης είναι υψίστης σημασίας. Είτε βρίσκεται εντός των ορίων του σχεδίου ή του οικισμού, είτε πέρα ​​από αυτό, έχει μεγάλη σημασία.

 

Η απουσία οποιασδήποτε κατασκευής που καθιστά αναγκαία την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που ορίζει οικόπεδο ή χωράφι ως μη αξιοποιήσιμο.

Μια τέτοια γη προσφέρει τεράστιες δυνατότητες μετατροπής σε κάτι όμορφο και λειτουργικό, καθιστώντας το μια εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία.

Σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο έχει χωριστεί σε κάθετα ή οριζόντια τμήματα, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί για ποιο είδος ιδιοκτησίας πρόκειται.

Παρέχεται ακριβής ή εκτιμώμενη ποσότητα των διακριτών ακινήτων που βρίσκονται στο προαναφερθέν οικόπεδο ή χωράφι, μαζί με επιβεβαίωση τυχόν κοινόχρηστων χώρων.

Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την πλήρη κατανόηση των πιθανών ευκαιριών και πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει αυτό το ακίνητο.

Εάν υπάρχουν δομές, θα λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα αυτών των οικοδομημάτων. Είναι επιτακτική ανάγκη να σημειωθεί και να εκτιμηθεί ο αριθμός των κτιρίων στις εγκαταστάσεις.

Ο αριθμός των ορόφων σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένων τόσο των υπόγειων όσο και των υπέργειων επιπέδων, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική εντύπωση και λειτουργικότητα ενός ακινήτου.

Όταν εξετάζετε τη θέση ενός ακινήτου, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το περιβάλλον του.

Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με ειδικό πολεοδομικό καθεστώς ή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της πολιτιστικής του σημασίας, όπως παραδοσιακός οικισμός, προστατευόμενη φυσική περιοχή, αρχαιολογικός ή ιστορικός χώρος ή χαρακτηρισμένο ιστορικό μνημείο, επιβάλλεται να προχωρήσετε με προσοχή.

Επιπλέον, εάν το ακίνητο περιλαμβάνει διατηρητέο ​​κτήριο ή μνημείο ή εάν η δραστηριότητα που διεξάγεται σε αυτό ενέχει αυξημένο κίνδυνο, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Η πλήρης και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση που απαιτείται για την έκδοση άδειας κατασκευής περιλαμβάνει:

 • αναθεωρημένα σχέδια
 • πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • πιστοποιητικά ελέγχου κατασκευής
 • δηλώσεις αυθαίρετων διακανονισμών
 • ακριβείς κατόψεις
 • αναφορές δομικής τρωτότητας ή μελέτες στατικής επάρκειας
 • και μελέτη κατανομής κόστους.

Με τη συγκέντρωση και επαλήθευση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, ο πολιτικός μηχανικός θα εκδώσει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό πληρότητας, επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα.

Διακριτικός αριθμός αποδίδεται στο πιστοποιητικό που εκδίδεται για ένα ακίνητο, είτε πρόκειται για κτίριο είτε για οριζόντια ή κάθετα διαιρεμένο οικόπεδο.

Επιπλέον, το πιστοποιητικό φέρει τον Κωδικό Αριθμό του Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που αφορά το οικόπεδο, το χωράφι ή το διαιρεμένο ακίνητο.

Αυτό χρησιμεύει ως απόδειξη της γνησιότητας του ακινήτου και διασφαλίζει τη νόμιμη ιδιοκτησία του.

Για την απόκτηση πιστοποιητικών απαιτείται η αποστολή μέτριου τέλους αποζημίωσης 20€ υπέρ Τ.Ε.Ε.

Η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί τόσο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό του δικαιούχου όσο και από το Κ.Ε.Π, διασφαλίζοντας την ενδελεχή και ακριβή ολοκλήρωση.

Πότε πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση στον ιδιοκτήτη

Θεωρείται σημαντικό οι όποιες τροποποιήσεις γίνονται σε ένα κτίριο να καταγράφονται στο δελτίο ταυτότητας για να μην θεωρηθεί αυθαίρετη κατασκευή.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν πρόστιμα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, με το ελάχιστο ποσό να ισοδυναμεί με το χαμηλότερο αυθαίρετο πρόστιμο κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον όλων των ιδιοκτητών των ακινήτων να διασφαλίζουν την κατάλληλη τεκμηρίωση οποιωνδήποτε κτιριακών αλλαγών για να αποφευχθεί οποιαδήποτε περιττή οικονομική επιβάρυνση.

Η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας χρησιμεύει ως λύση για τη ρύθμιση της κατασκευής και τη βελτίωση της συνολικής εντύπωσης των κτιρίων της χώρας.

Το HTK σηματοδοτεί την τελική φάση για την επίλυση τυχόν κτιρίων που υπάγονταν σε αυθαίρετους νόμους, καθώς μόνο η απόκτησή του διασφαλίζει την πλήρη διευθέτηση.

Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να προσφέρει μια κομψή και πειστική λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος.

Για όσους κατέχουν ακίνητα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 1-4 και έχουν ήδη συνάψει συμφωνία διακανονισμού, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο αφού ολοκληρωθεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του ακινήτου τους.

Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα σήμαινε ουσιαστικά ότι δεν έχει επιλυθεί η αυθαιρεσία.

Είναι αναγκαίο λοιπόν, οι ιδιοκτήτες ακινήτων να ολοκληρώσουν αυτό το βήμα για να εξασφαλίσουν μια ομαλή και επιτυχημένη διαδικασία διακανονισμού.

Αντίστοιχα, για να διευκολυνθεί η μεταβίβαση της περιουσίας του, επιβάλλεται η αρμοδιότητα να τακτοποιηθεί και να εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Αυτή η κατάσταση είναι υψίστης σημασίας και δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένα κρίσιμο συστατικό της σύγχρονης υποδομής. Πότε ακριβώς όμως απαιτείται;

 Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία της κυβέρνησης, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχει γίνει απαραίτητη προϋπόθεση για όλα σχεδόν τα ακίνητα στην ελληνική επικράτεια.

Η εφαρμογή της είναι υψίστης σημασίας και δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Είναι απαραίτητο να ενημερώνεται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου μετά από οποιαδήποτε αλλαγή ή παρέμβαση που απαιτεί την έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Τι στοιχεία πρέπει να συγκεντρώσει ο μηχανικός;

Συνιστάται ο μηχανικός να δημιουργήσει ένα σχολαστικά: οργανωμένο ηλεκτρονικό αρχείο για το ακίνητο, το οποίο θα περιέχει όλα τα σχετικά έγγραφα και σχέδια για κάθε κτίριο.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το έντυπο ΚΑΕΚ από το Κτηματολόγιο (ή τον αριθμό πρωτοκόλλου δήλωσης εάν το ληξιαρχείο είναι ελλιπές), τη δομή και τις αναθεωρήσεις οικοδομικής άδειας, τα συνοδευτικά σχέδια και τυχόν δηλώσεις που σχετίζονται με την αναστολή των κυρώσεων για αυθαίρετους νόμους.

Επιπλέον, το αρχείο θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

 • πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
 • πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
 • κατόψεις που απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση του κτιρίου
 • αναφορές για δομική ευπάθεια και στατική επάρκεια
 • μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία
 • μελέτη κατανομής κόστους (εάν υπάρχει).

Τέλος, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί ένα Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης για  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για να διασφαλιστεί ότι το αρχείο είναι  ολοκληρωμένο και ενημερωμένο.

Που υποβάλει δικαιολογητικά ο πολιτικός μηχανικός;

Ο αρμόδιος μηχανικός, ενεργώντας για λογαριασμό του εντολέα τους, υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία και υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού κύρους δόμησης.

Για την αποτελεσματική συμπλήρωση των ηλεκτρονικών πληροφοριών απαιτείται ένας μοναδικός ειδικός κωδικός.

Αυτός, μπορεί να εκδοθεί μόνο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό που προεδρεύει του έγκριτου πληροφοριακού συστήματος στην αποκλειστική ηλεκτρονική πλατφόρμα του αξιότιμου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η ψηφιακή προσωπικότητα του καταλύματος διατηρείται και ενισχύεται σχολαστικά μετά από κάθε εργασία ανακαίνισης ή μετατροπής που διεξάγεται στο ακίνητο, είτε πρόκειται για οριζόντιο είτε κατακόρυφο διαχωρισμένο περιουσιακό στοιχείο που επιβάλλει την έκδοση οικοδομικής άδειας ή για την έγκριση έργων μικρής κλίμακας από κυβερνητικό φορέα.

Πόσο κοστίζει μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προβλέπεται να έχει κόστος που κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ, για βασικές περιπτώσεις.

Το τέλος αυτό κρίνεται απαραίτητο για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, εφόσον το ακίνητό τους είναι απολύτως σύμφωνο με τη νομοθεσία και δεν έχει παραβάσεις στους πολεοδομικούς κανονισμούς.

Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτές τις απαιτήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες χρεώσεις.

Ηλεκτρονική ταυτότητα στο πρόγραμμα “εξοικονομώ”

Η 4η τροποποίηση του προγράμματος «Save 2021» επέφερε σημαντικές αλλαγές, μία από τις οποίες είναι η παράταση της προθεσμίας για τις «κατ’ αρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας της κατοικίας τους από 110 σε 150 ημέρες.

Επιπλέον, η δημοσίευση της τροπολογίας στο ΦΕΚ περιελάβανε και νέα προθεσμία για την υποβολή του ΧΤΚ για τις πρώτες κατ’ αρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, μεταφέροντας το από τις 7 Σεπτεμβρίου στις 17 Οκτωβρίου.

Αυτές οι αλλαγές έχουν εφαρμοστεί για να εξορθολογήσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και να διασφαλίσουν ότι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι έχουν άφθονο χρόνο για να συμπληρώσουν τις απαραίτητες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την 4η τροποποίηση και αύξηση της χρηματοδότησης, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακατατάξει τις επιλαχούσες αιτήσεις ως επιλέξιμες.

Αυτή η αλλαγή δίνει σε αυτές στις εφαρμογές την ευκαιρία να προχωρήσουν με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον οδηγό προγράμματος.

Στις 3 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκαν οι σχετικοί πίνακες που σηματοδοτούν την έναρξη προθεσμίας 150 ημερών για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις αιτήσεις αυτές.

Αυτή η απόφαση αντιπροσωπεύει ένα κομψό και πειστικό βήμα προς τη διασφάλιση ότι όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι έχουν δίκαιη ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Μετά τη έγκριση των τελικών καταλόγων εγκεκριμένων και προσωρινά απορριφθέντων αιτήσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ενημέρωση με την οποία διευκρινίζει ότι έχει ενεργοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για όλες τις μεμονωμένες αιτήσεις διαμερισμάτων και μονοκατοικιών.

Για όσες αιτήσεις έχουν απορριφθεί προσωρινά και εμφανίζονται στους πίνακες απόρριψης, είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ένστασης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος έως τις 21 Οκτωβρίου 2023.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Στράτος Καραγιάννης
Κοινοποίηση
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin