Η ανακαίνιση παλιάς μονοκατοικίας έχει έρθει στο προσκήνιο. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρετε είναι βασικές και καθοριστικές προκειμένου να επιτύχετε μια θεματική και αποτελεσματική ανακαίνιση στην παλιά σας μονοκατοικία.

Οι μονοκατοικίες αποτελούν άλλωστε διαμάντια ανάμεσα στις μεγάλες συνοικίες και στις πολυκατοικίες που κυριαρχούν σε κάθε γειτονιά.

Τα πλεονεκτήματα του να μένετε σε μονοκατοικία είναι πολυάριθμα, ειδικά στην εποχή μας που ο διαθέσιμος χώρος είναι αρκετά περιορισμένος. Η ζωή σε μια μονοκατοικία σας προσφέρει την ελευθερία και την άνεση που επιζητάτε. Ο κήπος θα αποτελεί μια μικρή εξόρμηση στην φύση που θα απολαμβάνετε όλες τις εποχές του χρόνου.

Ανακαίνιση Παλιάς Μονοκατοικίας με Πέτρα

Ανακαίνιση Παλιάς Μονοκατοικίας με Πέτρα

Επίσης, δίνοντας ζωή σε μια παλιά μονοκατοικία, που μπορεί να συνιστά το πατρικό σας, διατηρείτε ζωντανό το παρελθόν ενός κτιρίου με βαθειά ιστορία και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μιας άλλης εποχής.

Παρόλα αυτά μια παλιά μονοκατοικία για να μπορεί να είναι λειτουργική και εκσυγχρονισμένη στις ανάγκες της εποχής μας θα πρέπει να υποστεί μια ουσιαστική ανακαίνιση για να παρέχει σε εσάς και στην οικογένεια σας μια άνετη διαβίωση. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά όλα τα στάδια για να πετύχετε μια ριζική ανακαίνιση στην παλιά σας μονοκατοικία.

Ανακαίνιση παλιάς μονοκατοικίας πρώτο στάδιο: Μελέτη και αρχικές εργασίες

Η σωστή ανακαίνιση κάθε κατοικίας και χώρου απαιτεί μια ολοκληρωμένη μελέτη από την εταιρεία που θα την αναλάβει αλλά και από εσάς προκειμένου να προσδιορίσετε εξ αρχής τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας. Για μια παλιά μονοκατοικία τα πράγματα είναι πιο σύνθετα καθώς αποτελεί ένα κτίσμα συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και η ευρυχωρία των χώρων της προσφέρεται για αρκετές αλλαγές και παρεμβάσεις. Μια παλιά μονοκατοικία ωστόσο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Αν θέλετε να διατηρήσετε το αρχιτεκτονικό ύφος της μονοκατοικίας σας μπορείτε να απευθυνθείτε σε εταιρείες που γνωρίζουν από επισκευές ή ανακατασκευές με ιδιαίτερες τεχνικές που θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα της ανακαίνισης της παλιάς σας μονοκατοικίας. Στο εσωτερικό χώρο θα αποφασίσετε τι παρεμβάσεις θα γίνουν στην διαρρύθμιση αυτού. Αν επιθυμείτε ανοιχτούς, ενιαίους χώρους όπως η ενοποίηση του σαλονιού και της κουζίνας μπορείτε να ζητήσετε την συμβουλή μηχανικών που θα σας ενημερώσουν για την στατικότητα του κτιρίου πριν την καθαίρεση οποιουδήποτε τοίχου.

Η μελέτη επομένως είναι καθοριστικής σημασίας διότι αυτή θα κρίνει ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν στην οικία και ποιο θα είναι το συνολικό κόστος για την ανακαίνιση. Αφού συνταχτεί η μελέτη θα δημιουργηθούν νέα σχέδια για την διαμόρφωση των χώρων και θα αποφασιστούν οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τρισδιάστατα σχέδια από την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, προκειμένου να κατανοήσετε ακόμη καλύτερα τη μορφή που θα πάρει ο χώρος. Γίνεται έτσι η οργάνωση και η συμφωνία των εργασιών και τίθεται το χρονοδιάγραμμα αυτών.

Ανακαίνιση παλιάς μονοκατοικίας δεύτερο στάδιο: Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις και εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συστημάτων

Στην συνέχεια σειρά έχουν οι αποξηλώσεις και οι καθαιρέσεις στο εσωτερικό της μονοκατοικίας σας. Σημαντικό σημείο στο στάδιο αυτό είναι η προστασία από επικίνδυνα και βλαβερά για την υγεία υλικά. Είναι πολύ συνηθισμένο σε παλιές κατοικίες και κτίρια να έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους  επικίνδυνα για την υγεία υλικά. Ο αμίαντος όπως και ο μόλυβδος χρησιμοποιούνταν συχνά για αυτό και όταν συναντιόνται κατά την διάρκεια μιας ανακαίνισης επιβάλλεται να αφαιρούνται λαμβάνοντας όλα τα μετρά προστασίας και ασφάλειας. Με την χρήση ειδικών μασκών το συνεργείο προστατεύεται από την εισπνοή της επιβλαβής σκόνης που δημιουργείται κατά την διάρκεια κοπών ή άλλων εργασιών.

Αποξήλωση πλακιδίων και γκρέμισμα τοίχων

Οι καθαιρέσεις και αποξηλώσεις παλαιών εγκαταστάσεων αποτελούν τις βασικότερες εργασίες σε μια ανακαίνιση παλαιών κτισμάτων καθώς απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και εξαιρετική εμπειρία και γνώση ώστε να αποφευχθούν ζημίες. Η ασφάλεια του κτιρίου και της στατικότητας αυτού είναι υψίστης σημασίας. Αποξηλώνονται επομένως παλιά πλακίδια από όλους τους χώρους και προετοιμάζεται η επιφάνεια ώστε να τοποθετηθούν νέα σύγχρονα πλακίδια.

Επίσης, η νέα διάταξη των χώρων προϋποθέτει και το γκρέμισμα κάποιου τοίχου ή τοίχων. Αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση την μελέτη που έχει γίνει στο σπίτι και με πολύ σωστό τρόπο ώστε να αποφευχθεί κάθε ζημιά. Η αποκομιδή και η απομάκρυνση όλων των μπαζών θα γίνει με την βοήθεια ενός κάδου ώστε να γίνει ακόμη πιο εύκολή και άμεση η όλη διαδικασία. Φροντίστε η εταιρεία που θα επιλέξετε να έχει πολυετή εμπειρία στον χώρο και εξειδικευμένη γνώση ώστε να μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών συστημάτων

Στη συνέχεια αφαιρούνται οι παλαιές ηλεκτρονικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Οι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται από την αρχή και ορίζονται με βάση την νέα δομή των δωματίων. Στην φάση αυτή μπορείτε να τοποθετήσετε και νέες πρίζες και διακόπτες σε σημεία που θα σας εξυπηρετούν στην καθημερινότητα σας.  Η αντικατάσταση των συστημάτων αυτών είναι καθοριστικής σημασίας καθώς οι παλαιές μονοκατοικίες παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν ριζικά.

Οι παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σαφώς και δεν καλύπτουν την ισχύ των σημερινών απαιτήσεων των ηλεκτρονικών συσκευών ενώ για λόγους ασφάλειας λόγω της φθοράς των ετών θα πρέπει να αντικατασταθούν. Η θέση και ο αριθμός διακοπτών και πριζών ορίζεται από τη χρήση του κάθε χώρου λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινότητα των ενοίκων, την χρήση και σύνδεση τηλεφώνου και Internet και γενικά όλα όσο απαιτεί ένα έξυπνο και σύγχρονο σπίτι.

Αφού λοιπόν πραγματοποιηθεί ο πλήρης έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα αλλαχτεί και ο ηλεκτρολογικός πίνακας και η ασφάλεια διακοπτών. Στην φάση αυτή φυσικά μπορείτε να ορίσετε και τον φωτισμό του χώρου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που θέλετε να τοποθετήσετε κρυφό φωτισμό σε κάποιο χώρο της μονοκατοικίας σας.

Αποξήλωση και αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων 

Στην ανακαίνιση της παλιάς μονοκατοικίας σας η καθαίρεση της παλιάς υδραυλικής εγκατάστασης και του παλαιού δικτύου αποχέτευσης αποτελούν βασικές εργασίες. Η παλαιά αποχέτευση είναι βασικότατο πρόβλημα που απαιτεί άμεση αλλαγή. Οι εργασίες αυτές αφορούν τις σωληνώσεις τόσο της κουζίνας όσο και του μπάνιου. Φυσικά σε μια μονοκατοικία καλό είναι να μεριμνήσετε και για το υδραυλικό σύστημα του κήπου σας και συγκεκριμένα για το πότισμα αυτού.

Τέλος θα γίνει η εγκατάσταση του νέου συστήματος θέρμανσης, όποιο και αν έχετε επιλέξει. Κατά την ανακαίνιση της παλιάς μονοκατοικίας σας προκύπτει επίσης η ανάγκη εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χώρου. Πρέπει να επιλεγεί το είδος θέρμανσης και η θέση των θερμαντικών σωμάτων σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού.

Τρίτο στάδιο της ανακαίνισης: Αντικατάσταση πλακιδίων και αλλαγή δαπέδου

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, το επόμενο στάδιο της ανακαίνισης της παλιάς μονοκατοικίας σας είναι η επιλογή και τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου και κουζίνας. Στο μπάνιο θα επιλέξετε πλακίδια τόσο για τους τοίχους όσο και για το δάπεδο αυτού. Οι επιλογές είναι απεριόριστες με ξένες και εγχώριες εταιρείες να διαθέτουν ποιοτικά υλικά. Επιλέξτε τα χρώματα και σχέδια που σας χαλαρώνουν και σας φτιάχνουν την διάθεση καθώς το μπάνιο συνιστά έναν από τους πιο πολυχρησιμοποιημένους χώρους μιας κατοικίας.

Αναφορικά με την κουζίνα επιλέξτε και τοποθετήστε πλακίδια στους τοίχους της, στο σημείο ανάμεσα από τα ντουλάπια και τον πάγκο. Η επιλογή αυτή επίσης είναι σημαντική καθώς η κουζίνα αποτελεί και αυτή έναν χώρο με έντονη καθημερινή χρήση με την ποιότητα των υλικών και την υψηλή αισθητική να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τέλος, αφού έχει γίνει η αποξήλωση του δαπέδου θα τοποθετηθούν τα νέα υλικά με βάση τις επιλογές και της προτιμήσεις σας για να ντυθούν τα πατώματα του σπιτιού σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα επιλογών όπως πλακάκια, παρκέ και Laminate. Τα χρώματα και τα σχέδια γίνονται με βάση το ύφος που θέλετε να έχει η μονοκατοικία σας.

Τέταρτο στάδιο της ανακαίνισης: Είδη υγιεινής

Στη συνέχεια θα γίνει η καθαίρεση των παλιών ειδών υγιεινής σε μπάνιο και κουζίνα. Αφού πραγματοποιηθεί η αφαίρεση αυτών θα γίνει η εγκατάσταση νέου αποχετευτικού δικτύου και θα  ακολουθήσει η τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής τόσο στο μπάνιο όσο και στην κουζίνα. Η επιλογή αυτών θα γίνει με βάση το ύφος που θέλετε να έχουν οι χώροι αυτοί.

Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν οι μπαταρίες της αρεσκείας σας, ο νεροχύτης της κουζίνας και ο νιπτήρας του μπάνιου. Αναφορικά με το μπάνιο θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε ντουζιέρα και μπανιέρα ανάλογα με το τι σας αρέσει περισσότερο και τι καλύπτει καλύτερα τις καθημερινές σας ανάγκες. Όποια και αν είναι η επιλογή σας δώστε έμφαση στην ποιότητα των υλικών κατασκευής τους. Αυτή θα καθορίσει την διάρκεια και την αντοχή τους στο χρόνο.

Για την επιλογή σε λεκάνη, καζανάκι και σε επιπρόσθετα αξεσουάρ μπάνιου όπως φυσικά και τα έπιπλα μπάνιου, η ποικιλία είναι πολύ μεγάλη. Μπορείτε να διαλέξετε ένα ενιαίο έπιπλο μπάνιου με νιπτήρα στις αποχρώσεις και στα σχέδια που ταιριάζουν αρμονικότερα στον χώρο σας.

Πέμπτο στάδιο: Μονώσεις και τοποθέτηση κουφωμάτων

Οι μονώσεις αποτελούν βασικό στάδιο της ανακαίνισης της παλιάς μονοκατοικίας σας και μια εργασία που θα σας προσφέρει υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης όλες τις εποχές του χρόνου. Στις παλαιές κατοικίες δεν υπάρχουν μονώσεις σε τοίχους και ταράτσες. Έτσι όλα αυτά τα χρόνια η μονοκατοικία σας δεν είχε καμία προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Τώρα όμως με τις μονωτικές εργασίες θα εξασφαλίσετε υψηλά επίπεδα θέρμανσης και ψύξης σε όλους τους χώρους. Έτσι με την αλλαγή αυτή θα εξοικονομήσετε ενέργεια καθώς και χρήματα.

Αφού ολοκληρωθούν οι εξωτερικές μονώσεις σειρά έχει η τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου ή άλλων υλικών στις μπαλκονόπορτες και στα παράθυρα σας. Προμηθευτείτε ποιοτικά κουφώματα με inject κλείδωμα, διπλά ηχοθερμομονωτικά κρύσταλλα, ρολά και σήτες.

Έκτο στάδιο: Τοποθέτηση ντουλαπιών και πορτών 

Τα ντουλάπια και οι πόρτες θα τοποθετηθούν στο τέλος. Τα νέα ντουλάπια της κουζίνας σας θα δώσουν την τελική εικόνα στον χώρο. Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις σας και επενδύστε τις επιφάνειες και τους πάγκους τις κουζίνας με ποιοτικά υλικά. Η τοποθέτηση βακελιτικού πάγκου είναι και η εργασία που θα δώσει την τελική διάσταση στο χώρο. Ενώ τέλος, θα γίνει και η τοποθέτηση του απορροφητήρα.

Στα υπνοδωμάτια επίσης θα τοποθετηθούν νέες σύγχρονες ανοιγόμενες ντουλάπες υψηλής αισθητικής που τα χρώματα τους θα ταιριάζουν με τον υπόλοιπο χώρο. Από τα τελικά βήματα είναι η τοποθέτηση των εσωτερικών πορτών και αυτή της  νέας πόρτας ασφαλείας της μονοκατοικίας σας.

Έβδομο στάδιο: βάψιμο της μονοκατοικίας εσωτερικά και εξωτερικά

Τελευταίο στάδιο είναι το βάψιμο της μονοκατοικίας στο εσωτερικό και εξωτερικό της. Αφού λειανθούν και καθαριστούν όλες οι επιφάνειες και γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις, η οικία βάφεται σύμφωνα με τις δικές σας επιλογές. Δώστε έμφαση στην επιλογή της ποιότητας των χρωμάτων ειδικά για τις εξωτερικές επιφάνειες ώστε να έχουν αντοχή στο χρόνο και στις έντονες καιρικές συνθήκες.

Κάθε εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένα πακέτα ανακαίνισης που περιλαμβάνουν βασικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα. Το κόστος είναι ενδεικτικό και ανάλογο με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε κτιρίου. Η λεπτομερή μελέτη και οι αλλαγές που θέλετε να κάνετε θα καθορίσουν και τον τελικό κόστος της ανακαίνισης της παλιάς μονοκατοικίας σας.

Στράτος Καραγιάννης
Κοινοποίηση
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin