Το Ενεργειακό πιστοποιητικό και τα προγράμματα Εξοικονομώ κατ’ οίκoν είναι η καλύτερη λύση για μία ανακαίνιση σπιτιού Θεσσαλονίκη.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ή αλλιώς ΠΕΑ, ή ενεργειακό πιστοποιητικό, κατατάσσει ένα κτήριο ή κτηριακή μονάδα σε ενεργειακή κλάση.

Ουσιαστικά, είναι η απεικόνιση της ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου.

Θέλεις να μάθεις και εσύ το ενεργειακό πιστοποιητικό του ακινήτου σου;

Θες να ξέρεις πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μετέπειτα για να πουλήσεις ή ακόμα και να ενοικιάσεις το σπίτι σου;

Τι είναι και βασικά στοιχεία για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Μερικά βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζεις για να ξέρεις ακριβώς τι είναι και τι περιλαμβάνει το ενεργειακό πιστοποιητικό:

 • Το ΠΕΑ είναι ένα έγγραφο/ πιστοποιητικό της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή μιας κτηριακής μονάδας*. Συνοδεύει κάθε ακίνητο.

* ως κτηριακή μονάδα ορίζεται το τμήμα, όροφος, η διαμέρισμα εντός κτηρίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί ή μετατραπεί ώστε να έχει ξεχωριστή χρήση.

 • Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό σε περίπτωση μίσθωσης σε νέο ενοικιαστή, ακόμα και για την πώληση του χώρου.
 • Το ενεργειακό πιστοποιητικό κατατάσσει το σπίτι στην ενεργειακή του κλάση και δείχνει την ετήσια κατανάλωση ενέργειάς του.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΠΕΑ, επιβάλλεται ποινή που κυμαίνεται από 1.000€ έως 10.000€.
 • Το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου αλλά και στον τύπο του.

Λεπτομέρειες για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Όπως αναφέρθηκε και πριν, το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο. Απαραίτητο είναι και στις περιπτώσεις παρακάτω:

 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό για Πώληση. Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις πώλησης κτηρίων και κτηριακών μονάδων, άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων. Σε αυτή την περίπτωση εξαιρούνται οι αποθήκες και οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό για Ενοικίαση. Επίσης υποχρεωτική είναι η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για ενοικίαση του ακινήτου. Αυτό αναφέρεται σε διαμερίσματα, γραφεία, μαγαζιά και λοιπά άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων. Εδώ επίσης εξαιρούνται οι αποθήκες και οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Τι αναγράφεται πάνω στο ΠΕΑ;

Στο ενεργειακό πιστοποιητικό αναγράφονται, μαζί με άλλα στοιχεία, τα εξής:

 • Γενικά στοιχεία του κτηρίου όπως για παράδειγμα η διεύθυνσή του
 • Ο αριθμός εγγραφής του ΠΕΑ, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε κτήριο και κτηριακή μονάδα
 • Η υπολογιζόμενη ετήσια σινολογική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας
 • Ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανα πηγή ενέργειας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας
 • Η τελική χρήση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας
 • Πραγματική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας το κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας
 • Ο συνολικός αριθμός ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Συστάσεις για παρεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας. Αυτές τις συντάσσει ο ενεργειακός επιθεωρητής.
 • Το όνομα του ενεργειακού επιθεωρητή που έκανε την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού
 • Την περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού

Καινούριοι Κανονισμοί για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, τον Μάρτιο του 2019.

Από τότε, είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί ΠΕΑ για οποιαδήποτε μίσθωση ή πώληση ακινήτου. Ωστόσο, διευκρινίζει επίσης ότι Ενεργειακό Πιστοποιητικό δεν είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί, εάν αφορά ανανέωση μίσθωσης με τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Από τον Ιανουάριο του 2016, ωστόσο, ισχύουν μέτρα για ακίνητα άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων. Η διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος επιβάλλει την υποχρεωτική αναγραφή του ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Η αναγραφή πρέπει να γίνει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών Συστημάτων. (www.gsis.gr)

Τι Ισχύει για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Οι υπόχρεοι πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή που αναφέρθηκε προηγουμένως. Αυτό εφόσον το ακίνητο είναι παραπάνω από 50 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική. Μπορείς να επαληθεύσεις την εγκυρότητα του ΠΕΑ χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου Α.Π αλλά και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας Α.Α.

Όπως αναφέρθηκε και πριν, το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ενός κτηρίου ή μιας κτηριακής μονάδας δηλώνει την ενεργειακή κλάση του κτηρίου ή της μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές του ακινήτου μπορούν να συγκρίνουν την ενεργειακή απόδοσή του. Το ΠΕΑ ισχύει για έως και 10 χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσής του.

Εφόσον το ΠΕΑ αφορά το ακίνητο και όχι κάποιο πρόσωπο, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού στο δεκαετές διάστημα ισχύος του. Αυτό γιατί δεν μπορούν να έχον υπάρξει μεταβολές στην κλάση οι οποίες να απαιτούν ριζική ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.

Συνεπώς, θα ισχύουν και τα εξής:

 1. Σε συγκροτήματα κτηρίων, όπως για παράδειγμα οι διακριτές πτέρυγες, εκδίδεται το λιγότερο ένα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ανα κτήριο.
 2. Σε ιδιοκτησίες που έχουν συνενωθεί λειτουργικά, όπως για παράδειγμα μερικά καταστήματα, εκδίδεται ένα ενεργειακό πιστοποιητικό. Ένα πιστοποιητικό για το κτήριο ή την κτηριακή μονάδα που έχει προκύψει μετά την ένωση των ιδιοκτησιών.
 3. Για ένα μόνο μέρος μίας κτηριακής μονάδας) δεν εκδίδεται ΠΕΑ. Μέρος κτηριακής μονάδας μπορεί να θεωρείται για παράδειγμα κάποιος επαγγελματικός χώρος εντός της κτηριακής μονάδας ή κάποιο δωμάτιο κατοικίας. Αυτό συμβαίνει γιατί το μικρότερο τμήμα ενός κτηρίου για το οποίο μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ είναι η κτηριακή μονάδα.

Όσον Αφορά την Χρήση του Ακινήτου

Υπάρχουν κάποια «είδη» κτηρίων, βάση στα οποία τα μέτρα και οι απαιτήσεις για το ΠΕΑ αλλάζουν. Για παράδειγμα:

 1. Ένα κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από 1 χρήσεις, θεωρείται ως κτήριο «μικτής χρήσης». Σε μία τέτοια περίπτωση, κάθε τμήμα του κτηρίου χαρακτηρίζεται από την δικιά του χρήση. Επίσης, η αναγκαιότητα έκδοσης ΠΕΑ εξετάζεται από ενεργειακό επιθεωρητή ξεχωριστά ή μη για κάθε χρήση.
 2. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου για την λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού κτηρίων, είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν περισσότερες από μία χρήσεις.

Δηλαδή, να υπάρχουν περισσότερες από μία χρήσεις σε κάθε κτήριο, για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης αποκλειστικά. Τότε και το κτήριο θα χαρακτηρίζεται συνολικά με την χρήση που κυριαρχεί.

Δηλαδή για παράδειγμα, «νοσοκομείο» για κατάστημα εντός νοσοκομείου, «ξενοδοχείο» για εστιατόριο εντός ξενοδοχείου, «θέατρο» για καντίνα εντός θεάτρου και λοιπά. Εάν όμως το κτήριο έχει μία ενιαία χρήση, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ για καθεμία από τις επιμέρους κτηριακές μονάδες.

Μπορεί όμως η πιστοποίηση των κτηριακών μονάδων του μα βασίζεται στην πιστοποίηση ολόκληρου του κτηρίου. Για παράδειγμα σε ένα πολυώροφο κτήριο με κτηριακές μονάδες, όπως διαμερίσματα πολυκατοικίας, το ΠΕΑ της πολυκατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΠΕΑ κάθε διαμερίσματος.

Ποιοι Εξαιρούνται

Υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα όμως. Οι παρακάτω κατηγορίες για παράδειγμα εξαιρούνται από την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης:

 1. Μνημεία. Συνεπώς τα αρχαία ακίνητα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα ή για κτήρια που βρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ. Αυτό εφόσον τα κτήρια δεν αποτελούν μνημεία.
 2. Χώροι Λατρείας. Κτήρια δηλαδή που χρησιμοποιούνται για χώρους λατρείας γνωστών θρησκειών.
 3. Κτήρια Προσωρινής Χρήσης. Δηλαδή κτήρια προσωρινής χρήσης των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια. Αυτά μπορεί να είναι κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη. Ή κτίρια που δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων, όπως για παράδειγμα container, isobox και λοιπά.
 4. Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια. Επίσης κτήρια ή κτηριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια, παρασκευαστήρια και υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
 5. Αποθήκες. Αποθήκες, κτήρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτήρια πλην των κατοικιών. Κτήρια ή κτηριακές μονάδες δηλαδή που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων και στέγαση ζώων.
 6. Χώροι Στάθμευσης. Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. Δηλαδή, κτήρια ή κτηριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για την στάθμευση οχημάτων, για πρατήρια υγρών καυσίμων (βενζινάδικα) ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.
 7. Μεμονωμένα Κτήρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια. Μεμονωμένα κτήρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, με μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών και στεγασμένων χώρων του κτηρίου. Οι χώροι αυτοί θα προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του κτηρίου, μικρότερη από 50 τετραγωνικά μέτρα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ σε κατηγορίες κτηρίων που η κατανάλωσή ενέργειας αποσκοπεί μόνο να ρυθμίσει εσωτερικές κλιματικές συνθήκες. Προκειμένου δηλαδή να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους, και δεν χαρακτηρίζονται καν ως κτήρια. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος, δεν εκδίδεται και ενεργειακό πιστοποιητικό. Για παράδειγμα σε ημιτελή, ασκεπή ή και εγκαταλελειμμένα κτήρια και κτηριακές μονάδες.

Κατηγορίες Ενεργειακής Κλάσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ή αλλιώς Κ.Εν.Α.Κ.) υπάρχουν 9 κατηγορίες που μπορεί να καταταχθεί ένα κτήριο. Αυτές είναι οι εξής:

 • Α+ ( η ανώτερη ενεργειακά κατηγορία)
 • Α
 • Β+
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η (χαμηλότερη ενεργειακή κατηγορία)

Στοιχεία για την Έκδοση ΠΕΑ

Για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (μετά το 1983) υποχρεωτικά στοιχεία είναι τα εξής:

 1. Κάτοψη
 2. Τίτλο Ιδιοκτησίας (είτε συμβόλαιο ή Ε9)
 3. Παράβολο με κωδικό 8012
 4. Αριθμός οικοδομικής άδειας

Προαιρετικά στοιχεία για την έκδοση του ΠΕΑ είναι τα εξής:

 1. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 2. Οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.
 3. Αριθμός ιδιοκτησίας (για παράδειγμα το διαμέρισμα)
 4. Τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου
 5. Το έτος ολοκλήρωσης της ανέγερσης του κτηρίου
 6. Αίτια έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού
 7. Τα στοιχεία του αρμόδιου επικοινωνίας (ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)
 8. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου (όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ)

Τι είναι οι Συστάσεις που Αναγράφονται πάνω στο ΠΕΑ;

Οι συστάσεις που αναγράφονται πάνω στο ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένας κατάλογος από προτεινόμενες παρεμβάσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις θα βοηθήσουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Οι συστάσεις αυτές αφορούν την ενεργειακή βελτίωσή του κτηρίου, τα δομικά στοιχεία του και το σύστημα θέρμανσής του. Αυτές μπορεί να είναι συνδυασμός μέτρων ενεργειακής βελτίωσης. Δηλαδή να περιλαμβάνουν αλλαγές και στα δομικά στοιχεία αλλά και στο σύστημα θέρμανσης του κτηρίου.

Οι συστάσεις αυτές πραγματοποιούνται και προτείνονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή, που πραγματοποιεί την έκδοση του ΠΕΑ. Οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν είναι υποχρεωτική από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να συμμετάσχει σε πρόγραμμα του Εξοικονομώ κατ’ οικον. 2018. Τότε, πρέπει να υλοποιηθούν οι συστάσεις ώστε να λάβει κάποιος την επιχορήγηση για την ενεργειακή αναβάθμιση.

Ποινές

Όπως αναφέρθηκε και πριν, αν απουσιάζει το ΠΕΑ σε περίπτωση που είναι υποχρεωτική η έκδοσή του, τότε επιβάλλονται πρόστιμα. Από 1.000 έως και 10.000 ευρώ πρόστιμο σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου. Υπόχρεος θεωρείται ο ιδιοκτήτης του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας, ή και ο διαχειριστής του κτηρίου ως εντολοδόχος των ιδιοκτητών.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτηρίου ή κτηριακής μονάδας. Επίσης, ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει το ΠΕΑ ή κάποιο αντίγραφό του κατά την πώληση ή την μίσθωση κτηρίων και κτηριακών μονάδων. Το ΠΕΑ επιδεικνύεται στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή από τον ιδιοκτήτη και παραδίδεται στον νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.

Μίσθωση ακινήτου, εννοείται η σύμβαση με την οποία ο εκμισθωτής παραχωρεί την χρήση του κτηρίου ή κτηριακής μονάδας στον μισθωτή. Επίσης ο μισθωτής καταβάλει το συμφωνημένο τμήμα ως μίσθωμα για όσο χρόνο διαρκεί η μισθωτική σχέση. Το ΠΕΑ είναι διαθέσιμο κατά την μίσθωση, με την καταχώρηση των στοιχείων του στην Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Υποχρεώσεις

Υποχρεωτική είναι η καταχώρηση των στοιχείων του ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιούσιάς εάν ισχύουν όλα τα ακόλουθα:

 1. Απαιτείται από τον νόμο η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
 2. Πρόκειται για νέα σύμβαση μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.
 3. Υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (αλλά όχι η ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού μίσθωσης) μετά τις 9 Νοεμβρίου 2015.

Δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού όταν:

 1. Ανανεώνεται ή παρατείνεται η σύμβαση μίσθωσης, εφόσον στο ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ο ίδιος μισθωτής
 2. Όταν γίνει μετάβαση της σύμβασης μίσθωσης (για οποιονδήποτε λόγο). ¨όπως για παράδειγμα γίνεται σ περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων.

 

Οι υπόχρεοι έχουν ένα διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ να εκδώσουν και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ΠΕΑ στα σχετικά πεδία της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιούσιάς

Για μισθωμένες κτηριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τετραγωνικά μέτρα άλλα μέτρα.  Δηλαδή, δεν υποχρεούται ο ιδιοκτήτης να καταχωρήσει τα στοιχεία του ΠΕΑ στην Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον:

 1. Η ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου συμφωνητικού μίσθωσης είναι πριν τις 01.01.2016. Δηλαδή έχει καταχωρηθεί στο πεδίο «Ημερομηνία Σύνταξης Συμφωνητικού» της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιούσιάς πριν την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016. Αυτό ισχύει σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

Στράτος Καραγιάννης
Κοινοποίηση
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin