Το ηλεκτρολογικό σχέδιο κατοικίας είναι μια απαραίτητη εργασία που περιλαμβάνεται στην ανέγερση ενός ακινήτου ή στην ανακαίνιση ενός σπιτιού.

Ουσιαστικά προηγείται της έκδοσης του πιστοποιητικού της ΔΕΗ που χορηγείται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή την τροποποίηση κάποιων αρχικών ρυθμίσεων.

Αν χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας, ή αν κάνετε αλλαγές στα ηλεκτρολογικά του ακινήτου σας (πχ με μια ανακαίνιση γάμου) τότε θα χρειαστείτε σίγουρα ένα σχέδιο ηλεκτρολογικό και έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να το αναλάβει.

Αλλά ας δούμε όμως αναλυτικά τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η μελέτη και ποια τα βήματα που πρέπει να γνωρίζετε για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Τι είναι το ηλεκτρολογικό σχέδιο κατοικίας;

Το ηλεκτρολογικό σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά μια μελέτη η οποία παρουσιάζει και αποτυπώνει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ενός ακινήτου με λεπτομέρεια.

Εκπονείται και εκδίδεται από έμπειρο και εξειδικευμένο επαγγελματία ηλεκτρολόγο μηχανικό και μαζί με μια σειρά άλλων στοιχείων είναι αναγκαίο για την έκδοση και κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη ή αλλιώς του Πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Το σχέδιο ηλεκτρολόγου μπορεί να διακριθεί σε 3 βασικές κατηγορίες: τ

ο λειτουργικό,

το μονογραμμικό

και το πολυγραμμικό.

Συνήθως όμως και όταν μιλάμε για κατοικίες και για την έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ τότε εννοούμε σχεδόν πάντα το μονογραμμικό σχέδιο που αποτυπώνει τον ηλεκτρικό πίνακα και την κάτοψη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Δύο είναι λοιπόν τα βασικά τμήματα μιας μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης:

• Τα ηλεκτρολογικά σχέδια που απεικονίζουν την θέση και την ισχύ των συσκευών που θα τροφοδοτηθούν με ηλεκτρικό ρεύμα
• Οι κατόψεις και οι περιγραφές των χώρων που αφορούν

Τι πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψιν του ένα ηλεκτρολογικό σχέδιο κατοικίας;

Προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο και με μακροπρόθεσμο στόχο είναι καλό ο ηλεκτρολόγος που θα το συντάξει μαζί με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να προβλέψουν τα εξής:

• Επιθυμητή θέση διακοπτών για φωτισμό καθώς και πριζών παροχής ρεύματος και ο τύπος τους
• Επιθυμητή θέση και είδος (αλλά και συνδέσεων) του γενικού πίνακα – σύνταξη μονογραμμικού σχεδίου μονοφασικού ή τριφασικού πίνακα διανομής κατοικίας και καθορισμός των γενικών ασφαλειών του
• Επιθυμητή θέση και είδος τυχόν υποπινάκων εφόσον προβλέπονται
• Συνθήκες λειτουργίας των συσκευών (ενδεχόμενο ταυτόχρονης χρήσης, λειτουργία με μέγιστη κατανάλωση ισχύος κλπ)
• Καταγραφή και σημείωση των συσκευών κατανάλωσης μεγάλης ισχύος
• Χρήση συσκευών που πιθανά να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον
• Σχεδίαση της διαδρομής των συνδέσεων στους τοίχους, αποφυγή διαδρομών που δεν ενδείκνυνται για λόγους δόμησης του χώρου
• Σχεδίαση και κατασκευή θεμελιακής γείωσης (για νέα ανέγερση)
• Καθορισμός του τρόπου τοποθέτησης και σύνδεσης της γείωσης
• Καθορισμός γενικά των υλικών που θα χρησιμοποιούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου
• Αν μπορούν να γίνουν ορισμένες προβλέψεις στο στάδιο της κατασκευής του κτιρίου που θα διευκολύνουν και την κατασκευή της Ε.Η.Ε.

Πότε εκδίδεται το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ βασικά είναι ένα έγγραφο που, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου του 2011 και έκτοτε πρέπει να συνοδεύει βάσει νόμου κάθε κτίριο.

Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος του ποικίλλει και μπορεί να έχει ισχύ από 1 έως 14 χρόνια ανάλογα με την μορφή και την χρήση του εκάστοτε ακινήτου.

Περιπτώσεις που απαιτούν έκδοση Πιστοποιητικού ΔΕΗ

Για τις περιπτώσεις που ακολουθούν, το Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο να εκδίδεται αλλά και να αναθεωρείται όταν προβλέπεται από τον νόμο:

• Νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ (Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έλεγχος της λειτουργίας τους πριν την παράδοση στον τελικό χρήστη (συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 και της ισχύουσας Νομοθεσίας)
• Επανασύνδεση παλιάς παροχής ρεύματος (εφόσον έχει λήξει το υπάρχον πιστοποιητικό ΔΕΗ)
• Αλλαγή ονόματος χρήστη της παροχής ρεύματος (στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός και εφόσον έχει λήξει το προηγούμενο)
• Τυχόν αύξηση της ισχύος της παροχής
• Αλλαγή χρήσης του ακινήτου
• Ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής (την ηλεκτροδότηση δηλαδή του εργοταξίου ανέγερσης οικοδομής)
• Μετά από εργασίες τροποποίησης ή επέκτασης υπάρχουσας εγκατάστασης
• Μετά απο την αλλαγή προμηθευτή
• Ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ ή στο νυχτερινό τιμολόγιο

Πως εκδίδεται το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Κατ’ αρχάς ο ηλεκτρολόγος ελέγχει ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί βάσει της σχετικής μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των ηλεκτρολογικών σχεδίων.

Στην συνέχεια ελέγχει την λειτουργία τους διεξοδικά με ειδικά όργανα και μετρητές.

Ο έλεγχος αυτός επιβεβαιώνει αφενός ότι όλα δουλεύουν καλά (πριν τα θέσει σε λειτουργία ο χρήστης) και αφετέρου ότι είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση (δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματος κλπ.) από όσους θα ζουν και θα επισκέπτονται την κατοικία.

Ένα ακόμη στοιχείο που ελέγχει ο ηλεκτρολόγος είναι ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ότι υπάρχει ρελέ διαρροής που λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση που βρεθούν τυχόν προβλήματα (πχ κακοτεχνίες, δυσλειτουργίες κλπ) αυτά διορθώνονται και ο έλεγχος επαναλαμβάνεται εκ νέου από την αρχή.

Γιατί είναι απαραίτητη η ύπαρξη ρελέ διαρροής;

Μα γιατί προστατεύει τον εκάστοτε χρήση από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, που μπορεί να έχει ακόμη και μοιραίες συνέπειες.

Μελέτες χρόνων έχουν αποδείξει ότι όταν η ένταση του ρεύματος ξεπεράσει τα 50mA και έρθει σε επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό τότε η πολύτιμη αυτή μορφή ενέργειας γίνεται επικίνδυνη για την ζωή.

Η τοποθέτηση ενός τουλάχιστον Διακόπτη Διαρροής Έντασης ή ηλεκτρονόμου (ρελέ) ασφαλείας όπως αλλιώς λέγεται (ή απλά ρελέ που είναι και το πιο συνηθισμένο) στην είσοδο της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πιο συγκεκριμένα στον γενικό πίνακα του σπιτιού σας, πριν από οποιαδήποτε κατανάλωση, μερική ασφάλεια και αμέσως μετά από τον γενικό διακόπτη ή την γενική ασφάλεια.

Πόσο διαρκεί το Πιστοποιητικό της ΔΕΗ;

Βασικά δεν έχουν όλα τα Πιστοποιητικά της ΔΕΗ την ίδια διάρκεια.

Όπως είπαμε και προηγουμένως, η ισχύς τους διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο και την χρήση του ακινήτου.

Τα Πιστοποιητικά που προορίζονται για κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες), μιας και αυτό είναι το κύριο θέμα του άρθρου, έχουν την μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με τα άλλα και διαρκεί 14 χρόνια.
Από εκεί και μετά για άλλους τύπους ακινήτων έχουμε τα εξής:

• 7ετής διάρκεια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά) όπως καταστήματα, γραφεία κλπ
• 2ετής διάρκεια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (που όμως έχουν εύφλεκτα υλικά) όπως βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ
• 1ετής διάρκεια για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, όπως θέατρα, εστιατόρια
• 1ετής διάρκεια για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο όπως ύπαιθρο μαρίνες, πισίνες, parking κλπ. ή όπως διαφορετικά ορίζεται από τον νόμο.

Αξίζει επίσης να πούμε ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Πιστοποιητικό επανελέγχεται όταν υπάρξει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης αλλά και όταν:

• Η εγκατάσταση πληγεί από έντονα καιρικά ή γεωφυσικά φαινόμενα (πχ πλημμύρες, σεισμούς).
• Υπάρξουν ατυχήματα από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μετά από τυχόν καταγγελία νομικών ή φυσικών προσώπων

Η μη ανανέωση της ισχύος του Πιστοποιητικού επισύρει πρόστιμο (αρκετά τσουχτερό ειδικά για τους επαγγελματικούς χώρους) για αυτό είναι καλύτερο να ελέγχετε την ισχύ του με ένα απλό τηλεφώνημα στην εξυπηρέτηση πελατών της ΔΕΔΔΗΕ στο πενταψήφιο νούμερο 11770.

Από ποια έγγραφα συνοδεύεται το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Το πιστοποιητικό της ΔΕΗ (πρέπει να) αποτελείται από τα εξής έγγραφα για να θεωρείται πλήρες και σωστό:

• Το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (από αδειούχο ηλεκτρολόγο)
• Την Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
• Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ (Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων)
• Τα Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
• Το Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα της εγκατάστασης

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του ηλεκτρολόγου.

Πόσο γρήγορα εκδίδεται το Πιστοποιητικό της ΔΕΗ;

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις ακόμα και αυθημερόν.
Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχετε κάνει μια πολύ καλή προεργασία που περιλαμβάνει επιλογή και συνεννόηση με τον ηλεκτρολόγο, επίσκεψη στην οικία σας, έλεγχο των εγκαταστάσεων και συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων.

Πόσο κοστίζει το Πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη “ταρίφα” στην αγορά. Το κόστος εξαρτάται πάντα από την περίπτωση και κυρίως από τα τετραγωνικά του σπιτιού σας και το είδος του πίνακα που έχετε επιλέξει (πχ μονοφασικός, τριφασικός κλπ).

Μια μέση ωστόσο τιμή για ένα διαμέρισμα έως 100τμ περίπου, ξεκινά συνήθως από τα 40€ με 50€.

Τώρα αν βρεθούν ζητήματα που θέλουν επιδιόρθωση ή άλλες ρυθμίσεις τότε το κόστος φυσικά αλλάζει.

Και κάποια χρήσιμα tips…

Τι να έχετε υπ’ όψιν σας πριν αναθέσετε σε κάποιον ηλεκτρολόγο να ελέγξει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σας:

• Να είναι διπλωματούχος και αδειούχος ηλεκτρολόγος (κατά προτίμηση με εμπειρία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)
• Να έχει καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και τα όσα ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και ο ΚΕΗΕ
• Να έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τρόπο ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στην χρήση και λειτουργία των οργάνων μέτρησης και ελέγχου και στην αξιολόγηση των μετρήσεων
• Να γνωρίζουν να συμπληρώνουν σωστά τα απαραίτητα πρωτόκολλα ελέγχου και την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε).

Να θυμάστε επίσης ότι για την έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου πρέπει να υφίσταται και να έχει προηγηθεί εγκατάσταση ρελέ διαρροής στον γενικό πίνακα του σπιτιού σας.

Ανάβοντας τον διακόπτη…

Η σωστή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι το Α και το Ω για το σπίτι σας. Πόσο μάλλον όταν το χτίζετε από την αρχή ή όταν το ανακαινίζετε ολόκληρο ή ανά δωμάτιο (πχ κάνετε ανακαίνιση μπάνιου).

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τον καιρό θέλουν και αυτές τον έλεγχο και την συντήρηση τους.

Οι έλεγχοι αυτοί λέγονται με την σειρά τους επίσης «έκθεση κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης οικιακής χρήσης».

Τώρα λοιπόν που γνωρίζετε τα πάντα γύρω από το Σχέδιο Ηλεκτρολόγου θα το αφήσετε στην τύχη του;

Στράτος Καραγιάννης
Κοινοποίηση
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin